Tom Robbins – Pozpátku letící divoké kachny

13.06.2007 – Ondřej Bezr (iDnes)

Americký spisovatel Tom Robbins rozšířil svou bibliografii o netypický titul. Kniha Pozpátku letící divoké kachny není jeho dalším románem, nýbrž souborem kratších, většinou pro časopisy původně určených textů.

Toma Robbinse (1936) mají čeští čtenáři doslova „přečteného“: péčí nakladatelství Argo vyšlo všech jeho osm dosud publikovaných románů (například Parfém bláznivého tance, Zátiší s Datlem či I na kovbojky občas padne smutek).

Robbins patří ke generaci, jež vzešla z hnutí hippies na konci 60. let, a typický vztah ke svobodě ve všech smyslech slova, včetně sexuálního či drogového, se prolíná jeho dílem. Zároveň je ale jedním z nejznámějších představitelů současné literární postmoderny.

Výbor krátkých textů dokresluje jeho portrét, který známe z beletristických děl. Konstantou jeho stylu je jazyková hravost, svérázný humor, obrovská metaforická vynalézavost a nadhled i nad tématy, která autora ve skutečnosti trápí.

Jakousi osou knihy je oddíl Povídky, básně a písňové texty, kde Robbinsův fanoušek nalezne řadu odkazů, rozpracovaných v románech, a kde onen klasický robbinsovský styl zaznívá ve známých či povědomých konotacích.

Naopak jistá překvapení mohou přinést oddíly Pocty a Úvahy a kritiky. Zde se totiž Robbins – rozený fabulátor – pouští na ne pro každého jistou půdu reality. Nicméně jeho postřehy z oblasti hudby, filmu či literatury nesou – alespoň stylisticky – stejný punc originality jako beletristická díla.

V závěru výboru zazní několik odpovědí na otázky z různých anket či časopiseckých rozhovorů. Ty pro nás do jisté míry dokreslují autorovu osobnost, neříkají však nic závažnějšího, než co víme z dosavadního díla.

Pozpátku letící divoké kachny jsou bezesporu příjemným čtením pro člověka, který už má s Tomem Robbinsem nějakou zkušenost. Jedná se o příjemný doplněk, byť je i nadále evidentní, že autorova síla zůstává právě v románech.

Tom Robbins: Pozpátku letící divoké kachny. Vydavatelství Argo, rok 2007, 232 stran. Překlad Michala Marková.

Loading

Scroll to Top