Michael Chabon – Modelový svět

HANA ULMANOVÁ – 05.08.2006 (LN)

V češtině vyšly mistrné povídky prozaika Michaela Chabona, nositele Pulitzerovy ceny. Zrcadlí se v nich Amerika i věčné potíže mužů se ženami.

Proslul „velkým americkým románem“ Úžasná dobrodružství Kavaliera a Claye (2000), jehož část se nicméně odehrává v předválečné a protektorátní Praze. Vynesl mu Pulitzerovu cenu a uznání takřka po celém světě včetně Česka. Nebyla to však autorova česká premiéra: časopisecky nejdříve vyšly dvě povídky z právě recenzovaného souboru Modelový svět (1991).
Duše šťouravé v něm patrně začnou hledat autobiografické prvky, a částečně právem. Protagonistou je totiž většinou přecitlivělý židovský chlapec, mladík či mladý muž, který podobně jako Michael Chabon žil nějaký čas v Pittsburghu nebo posléze v Kalifornii, trpěl v pubertě nadváhou a hluboce ho zasáhl rozchod a následný rozvod rodičů. Co je však důležitější: i toho největšího skeptika Modelový svět přesvědčí, že autor brilantně zvládá i kratší útvary. Bez nadsázky je v USA považován za jednoho z nejtalentovanějších prozaiků své generace

Různé pojmy: zamilovanost a láska

Povídkový soubor uvádí citát z díla i u nás známé americké básnířky Elizabeth Bishopové „Jemnější než barvy dějepisců jsou kartografovy barvy“. Důraz na místa vylíčená do nejmenších detailů, včetně lokálních názvů, je zřejmý snad ve všech prózách. Je-li tímto místem Kalifornie, plasticky před námi vyvstává majitel realitní kanceláře, včetně vizáže a příjmu, imladá žena Suzette typicky kalifornsky posedlá kultem těla. Právě tyto drobné střípky ukazují, co i dnes znamená pro USA západní pobřeží, jiné výjevy však charakterizují Spojené státy v celistvosti.
Náměty téměř výhradně inspirují mezilidské vztahy: věčné potíže mužů se ženami (a tedy i láska a zamilovanost, což jsou v Chabonově pojetí dva naprosto rozdílné jevy) a v druhé řadě rodinné soužití. Nabývají různých podob, ale ústředním tématem se zdá být odcizení. To lze ilustrovat na povídce U mikrofonu Blumenthal. Jde o výpověď muže, kterého si jeho manželka – Íránka -vzala jen kvůli občanství, zatímco on ji má upřímně rád, a oba proto zoufale střídají místa: Texas, New York, Paříž. Postupně pochopíme, že skutečné odcizení není ani tak jazykové či kulturní, což by se nabízelo – ale citové.
V několika povídkách se opakují tytéž motivy a i v titulním Modelovém světě se střetáváme se zaběhanými postavami. Se studentem, který se zoufale snaží dokončit disertační práci a opíše materiál opírající se o již neexistující důkazy; ale také s profesorem (předsedou zkušební komise) kouřícím marihuanu z vodní dýmky a jeho krásnou, leč nevěrnou ženou. Chabon rozehrává jemnou paralelu mezi pokusem o plagiátorství a nevěrou, je tu však rozdíl: na akademický podvod se nepřijde a dotyčný získá skvělé místo na Caltechu – zatímco nevěra záhy skončí. A kdeže zůstal onen modelový svět? Ten se bohužel vyskytuje pouze coby „modelový svět počasí“ na obrazovce počítače…

Mezi nadějí a zoufalstvím

Povídky první části jsou laděny převážně ironicky, což plyne z napětí mezi ideály a skutečností (viz podtitul Modelový svět). V povídkách části druhé, ne nadarmo nazvané Ztracený svět, zaznívají tóny spíše nostalgické a lyričtější – s náladou nahořkle neopakovatelného okamžiku, který souvisí se zasvěcením do světa dospělých. Za nejslabší lze označit povídky, jimž se obého nedostává: z Modelového světa je to Kouř popisující smrtelně vážně pohřeb baseballové hvězdy a ze Ztraceného světa text Víc než člověk líčící až příliš růžově otcův odchod z domova. Oba oddíly mají navzdory tematické i stylové různosti i něco společného, totiž neustálé kolísání mezi nadějí a zoufalstvím. Což odráží i volba zdánlivě rozporuplných charakteristik: „v očích má bolest i pobavení“ a „zoufalé, optimistické týdny“. A pak je tu ta jedinečně vykreslená atmosféra – jako život sám je plná napětí a nejednoznačnosti. Síla Chabona-povídkáře nespočívá ani tak v zápletkách, které by v méně mistrném podání mohly vyznít až banálně, ale v jejich uchopení. I proto je nutno vyzdvihnout výkon překladatele. Petr Onufer pracoval s bohatým slovníkem češtiny, namátkou uveďme „krásnou Elaine… nabušenou endorfinem“ či „beztak nakřáplý vztah“. Věty hladce plynou, příhodná je práce s nejsoučasnější hovorovou řečí a slangem. Nezní snad pádně – „nakulit těch tři sta dvacet pět babek“?

Michael Chabon: Modelový svět. Argo, 144 stran Doporučená cena: 198 korun

Loading

Scroll to Top