Navare Scott Momaday – Dům z úsvitu

22.05.2002 – Jan Kapoun (LN)

Moderní americkou indiánskou literaturu zná český čtenář zejména díky překladům dvou výrazných románových děl ženských autorek: Čarování s láskou (Argo, Praha 1994) od Louise Erdrichové a Obřad (Mladá fronta, Praha 1997) od Leslie Marmon Silkové. V současné době k nim můžeme přiřadit román, jenž ve Spojených státech amerických koncem 60. let 20. století zahájil renesanci této multikulturní literatury.
Navare Scott Momaday (narodil se v roce 1934) pochází z kmene Kiowů a dětství prožil v indiánských rezervacích. Po studiích na Standfordově univerzitě se stal profesorem angličtiny a je autorem řady básnických, prozaických a esejistických knih. Za Dům z úsvitu (House Made of Dawn, 1968), který je jeho románovým debutem, získal roku 1969 Pulitzerovu cenu. Jde o složitě komponovaný román, v němž se mísí dávná vypravěčská tradice s moderními románovými postupy. V dějové rovině se zde kříží indiánská mytologie Kiowů a Navahů s křesťanstvím a způsob života lidí odedávna spjatých s přírodou se prolíná s životem a atmosférou amerického velkoměsta.

Příběh hrdé duše

Hlavním hrdinou je mladý válečný veterán indiánského původu Abel, žijící na rozhraní dvou odlišných kultur. Zpola v kraji svých předků s jejich schopností naslouchat rytmu a kráse přírody, zpola v nehostinném světě industriální Ameriky: ˝Nájezdníkům trvalo dlouho, než si je podrobili; i teď, po čtyřech stoletích křesťanství, se stále modlí v tanoanském jazyce ke starým božstvům země a oblohy a žijí z toho, co mají, a vždycky měli, na dosah; využívají své přemožitele jako výstražný příklad, což je jediný přepych, který jim hrdost dovolí od nich přijmout. Přejali jména a gesta svých nepřátel, podrželi si však své vlastní, utajené duše…˝ Po návratu z ˝války bílých mužů˝ pociťuje Abel čím dál víc svou vykořeněnost a utíká se nezřídka k alkoholu. Ztráta jeho identity vyústí v nesmyslnou vraždu, jíž se dopustí během tradičního svátku. Obětí je navažský indián, albín, jehož bílá barva kůže symbolizuje skutečného nepřítele, proti němuž se obrací Abelova podvědomá nenávist. Ani po propuštění z vězení však nešťastný Abel nenachází klid. Než se vrátí zpět do rezervace a ke zvykům svého lidu, je napaden brutálním policistou a musí, stejně jako celý jeho národ, bojovat o holý život.

Oslava krásy přírody

Momadayho útlý román rozhodně nepatří k snadné četbě. Nejde totiž v žádném případě o dobrodružnou knihu ve stylu Jamese Fenimora Coopera, neřkuli Karla Maye, ale o dílo s náročnou kompozicí a hlubokou jazykovou invencí. Příběh v sobě nadto tají několik rovin. Ačkoli vlastní děj je zhuštěn do několika dnů, v retrospektivních odbočkách se často vrací do minulosti, aby nám postupně odkrýval mezní situace Abelova života. Autor využívá proudu vědomí, mísí jednotlivá hlediska (převažující er-forma je například v třetí části vystřídána výpovědí Abelova přítele v první osobě s využitím hovorové řeči), prokládá románový text dopisy a deníkovými záznamy, stejně jako mytologickými příběhy, v nichž se zrcadlí moudrost původních obyvatel Severní Ameriky. Sám název románu ostatně vychází z úvodních slov působivého rituálního zpěvu Navahů: ˝Dům celý z úsvitu, dům celý z večerního světla…˝, který je součástí rituálu sloužícího k ozdravení těla i duše.
Hloubku indiánských příběhů a písní dává autor záměrně do kontrastu se strohostí dotazníků a psychologických testů, s nimiž se Abel setkává se vězení. Kdo se nenechá odradit nesnadnou formou, bude odměněn výsostným uměleckým zážitkem, obohaceným o poznání dnešního života a myšlení severoamerických indiánů. Drsnost příběhu, který je možno zároveň chápat jako metaforu o zápase celého indiánského etnika, zjemňují impresionisticky laděné popisy přírody v proměnách ročních období, napsané s citem, nad nímž se Evropanovi začátku 21. století jen tají dech. Ocenit je nutno i Lucii Cenkovou-Simerovou za kvalitní, jazykově vyrovnaný překlad. Kladem je i zařazení poznámek a vysvětlivek, i když mohly být o něco obsáhlejší a podrobnější. Autor, jeho dílo a moderní indiánská literatura vůbec by si také zasloužili zasvěcený doslov, ne pouze stručnou poznámku, jakou čteme na přebalu knihy. Nakladatelství Argo, stejně jako Ministerstvu kultury České republiky, které vydání knihy podpořilo, patří ale rozhodně poděkování za to, že se román v rámci výtečné edice angloamerických autorů dostal na naše knižní pulty.

Navarre Scott Momaday: Dům z úsvitu. Přeložila Lucie Cenková Simerová. Argo, Praha 2001. 171 strana, 1200 výtisků, 239 korun.

Loading

Scroll to Top