Helen Garnerová – Podle Bacha

11.03.2005 – Hana Ulmanová (MF)

Australská společnost se vytvářela s vyhrocenou patriarchálností – ženská populace v kolonii sestávala vesměs z trestankyň a domorodek. Tamější písemnictví tuto situaci věrně odráželo. Autory rané australské literatury byli téměř výhradně muži. Koneckonců i jediný systematičtěji překládaný australský spisovatel v socialistickém Československu byl muž – Patrick White, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1973, jemuž tu v sedmdesátých a osmdesátých letech vyšly tři romány. Jenže po druhé světové válce se v australské literatuře začaly prosazovat i spisovatelky a témata se stávají kosmopolitičtějšími. Na tento vývoj reaguje Australská řada v nakladatelství Fraktály Publishers. Brilantní novela Helen Garnerové (1942) Podle Bacha je třetím titulem v této zajímavé edici; její protějšek v produkci nedávno založené pražské firmy představuje o trochu méně objevná řada irská.

Helen Garnerová, která píše povídky, romány, eseje, recenze, filmové scénáře, literaturu faktu i texty rockových písní, svou úspěšnou profesionální dráhu odstartovala roku 1977 prózou V sevření. Až později přiznala, že příběh vztahu mezi mladou svobodnou matkou a jejím přítelem závislým na heroinu založila na vlastních denících.

Třebaže dnes je potřetí rozvedená paní Garnerová již babičkou, nálepek typu „provokativní“ a “ kontroverzní“ se nezbavila. Před deseti lety ve své vlasti rozvířila debatu knihou První kámen, v níž zpracovala případ údajného sexuálního obtěžování, jenž se přihodil roku 1992. Garnerová coby „politická matka feminismu“ ukázala, jak kdysi oprávněné, pokrokové hnutí je nyní poškozováno puritánským postojem k sexu, kdy přestává být prostor pro normální erotické napětí. Podle Garnerové se současné západní ženy předem stavějí do pozice oběti, načež se domáhají kompenzace u soudu, aniž je zřejmé, co „mužský agresor“ vlastně spáchal.

V próze Podle Bacha, vydané v originále v roce 1984, nás autorka zavádí do Austrálie před dvaceti lety. Každou postavu tu primárně charakterizuje hudba. Přímou Bachovou dědičkou je Athena Foxová, vzorná manželka a matka vlastnící notový sešit Bacha pro děti; její vášní je nepříliš zvládnutá hra na klavír. Její manžel Dexter Fox si s oblibou prozpěvuje úvodní árii z Dona Giovanniho, jelikož „kdysi mu jakýsi rovnostářský otcův přítel řekl, že má dobrý hlas“. Naopak pro Philipa a Elizabeth hudba znamená práci a peníze (aby pro Elizabethinu mladší sestru Vicki byla zase pouhou zábavou). Střet těchto rozdílně myslících a chovajících se skupinek buduje téma -sarkastický pohled na takzvaný moderní život, do nějž je nakonec vtažen i ústřední, zpočátku idylický pár. Foxovy stmeluje nejen péče o mentálně postiženého syna Billyho, který mimochodem začne křičet, kdykoli se zdáli ozve kvílení sanitky, nýbrž i sdílené hodnoty – „západ slunce viděný pouhým okem“ nadřazují nad „americkej póvl plnej násilí“ z televize.

Literární kritika si na prózách Garnerové cení zejména dialogů a podvědomé symboliky předmětů a gest. Athenu proto ihned charakterizuje polévka servírovaná rodině i návštěvě nebo žehlička, kterou dostane jako dárek od tchyně, a hlavně úklid, kdy kromě odpadků vyklízí i své svědomí. Podivně emancipovaná Elizabeth jakoby ze sportu a kvůli pocitu podvratnosti krade v obchodech, nesnáší vtipy o gynekolozích a v mužích se prostě vyzná – přesně diagnostikuje Philipa, a tím i povahu jeho vztahu (či spíše vzplanutí) k Atheně. Největšími pochybami nad smyslem svého konání paradoxně trpí Dexter. Zvláštní pozornost zasluhuje výběr slov, jimiž se v myšlenkách častuje: “ Další z řady vykořisťovatelů… Chlapi jsou parchanti.“

Peripetie příběhu prozrazovat nebudeme. Konstatujme pouze, že autorka nás mistrnou zkratkou přiměje k úvaze nad stavem kultury a morálky v každodenním, “ obyčejném“ životě. Že jsou v knize Podle Bacha kulisami domek se zahradou, vedro a déšť v Melbourne, popřípadě Opera a bary v Sydney, to na věci nic nemění.

Helen Garnerová: Podle Bacha. Překlad Petra Nagyová, biografická poznámka Karel Janíček. Fraktály Publishers, Praha 2004, 112 stran, doporučená cena 120 korun.

Loading

Scroll to Top