Mark Haddon: Problémové partie

14.01.2008 – JAN DĚKANOVSKÝ (LN)

Britský spisovatel Mark Haddon se proslavil románem Podivný případ se psem. Nyní vyšla česky jeho další próza Problémové partie.

Scenárista a autor knih pro děti Mark Haddon (1962) vstoupil hned svou první knihou určenou i dospělým mezi úspěšné britské prozaiky. Za román Podivný případ se psem, který v českém překladu vyšel v témže roce jako originál (2003), získal autor ocenění Kniha roku v rámci Whitbreadovy ceny.

Vyprávění autistického chlapce o vyšetřování psí vraždy, které odhalí daleko více, než jeho vypravěč očekával, vyniká především podivuhodným zobrazením svérázného světa psychicky narušeného člověka. Zatímco tato kniha byla na přání vydavatele publikována v odlišných verzích pro dvě věkové skupiny, další próza je již určena výhradně dospělým.

Román Problémové partie vypráví o několika týdnech v životě obyčejné anglické středostavovské rodiny. Otec George, čerstvý důchodce, objeví na svém těle ekzém, v němž neomylně rozpozná rakovinu. Negativní lékařské vyšetření jej neuklidní a jeho přesvědčení o smrtelné nemoci vede až k psychickému zhroucení a sebepoškození.

Jeho žena Jean prožije nečekaný románek, který jí přinese dávno zapomenuté citové vzplanutí i hluboké pocity provinilosti. Rozvedená dcera Katie se chystá ke sňatku se spolehlivým, ale tak trochu nekomplikovaným Rayem, k němuž ji poutá partnerova spolehlivost, oddanost, praktičnost i kamarádský vztah k jejímu malému synkovi – nikoliv však skutečná zamilovanost. Její bratr Jamie se potýká nejen se svými milostnými vztahy, ale i s rezervovaností a rozpačitostí rodičů vůči jeho odlišné sexuální orientaci.

Katalyzátorem tragikomických dějů, které autor líčí s řemeslnou bravurou, anglickou uměřeností i suchým humorem, se stává právě chystaná svatba. Pouhé pomyšlení na ni naplňuje některé členy rodiny obavami, jiné vztekem či skrývaným nesouhlasem. Právě svatební obřad a oslava se pak v závěru knihy stávají bodem, v němž rodinný příběh dospěje k rozuzlení.

Byť byl román Podivný případ se psem určen i dětem, mění se jeho zdánlivě nevinná zápletka – hrdinovo vyšetřování násilného zabití sousedčina pudla – v mnohem smutnější a závažnější odhalení rozbitých rodinných vztahů, které striktně racionální, ale citově hendikepované vypravěčovo nitro nedokáže pochopit. Autistickou myslí filtrované vnímání světa poměřuje všední realitu přísnou logikou a v tomto srovnávání se i nevinná iracionalita ukazuje ve vší své nesmyslnosti. Humor se v této knize objevuje pouze coby důsledek střetu hrdinova svérázného světa s nepochopitelným, a proto nepřátelským okolím.

Normální homosexuál Román Problémové partie je líčen z pozice vševědoucího vypravěče, a byť se rovněž zabývá i navýsost vážnými věcmi, nahlíží je s ironií a černým humorem. Autora zdobí schopnost výstižné zkratky a důvěryhodného vykreslení postav různého věku i sexuálního zaměření. Postava homosexuála Jamieho a románové zobrazení jeho tužeb, starostí i radostí dělá právě svou normálností pro emancipaci příslušníků této minority možná daleko více než veřejná prohlášení a odborné studie.

V celém románu je patrná autorova scenáristická praxe. Krátké kapitoly se v závěru ještě zkracují a román nabývá bezmála thrillerového charakteru. Zhuštěný děj při vylíčení svatební slavnosti vyvažuje autor takřka filmovými střihy, v nichž se v rychlém sledu střídají repliky i komediální gagy. V próze o obyčejných lidech s obyčejnými starostmi se jedna katastrofa vrší na druhou a jedno nepochopení stíhá druhé. Nakonec se ale ukáže, že vzájemné lásce a porozumění brání jen nedokonalá mezilidská komunikace.

Mark Haddon: Problémové partie. Přeložila Michala Marková Argo, Praha 2007, 337 stran

Loading

Scroll to Top